Zakwaszenie gleb w Polsce

 zakwaszenie-gleb-w-polsce  
  Najwyższy udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych występuje w województwach łódzkim, mazowieckim, podlaskim oraz podkarpackim. W wyżej wymienionych województwach % tych gleb wynosi od 60-80% (ph<4,5)

   Najniższe zapotrzebowanie na wapno nawozowe będzie występować w województwach kujowsko-pomorskim i opolskim gdzie udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych oscyluje w granicach 30%.

W pozostałych województwach gleby te stanowią od 40% do 60%.

odczyn-gleby

Kontakt

mapkatel. 609 180 202
tel/fax 41 307 43 47