Przyczyny zakwaszenia gleby

Źródłem zakwaszania gleby są zawarte w niej kationy wodoru. Kationy wodoru w mojej glebie?
Otóż, występowanie kationów wodoru(H+) powodują naturalne (przyrodnicze) oraz antropogeniczne źródła zakwaszenia gleb:
- wietrzenie gleby
- oddychanie korzeni
- pobieranie kationów C++, K+, Mg+ przez rośliny
- utlenianie azotu amonowego
- kwaśne deszcze
- grupa nawozów

Rolnictwo:
a) Dwutlenek węgla - rozpuszczony w wodzie tworzy kwas węglowy, a ten z kolei jest źródłem kationów wodoru. Dwutlenek węgla powstaje w procesie rozkładu materii organicznej oraz we wcześniej wymienionym oddychaniu korzeni, które oddają go do otoczenia. W nowoczesnym rolnictwie, gdzie proces uprawy jest szczególnie nasilony dwutlenku węgla powstaje nawięcej.

b) Nawozy azotowe - zwiększają szybkość zakwaszania gleb, co staje się przyczyną pogorszenia wzrostu i rozwoju roślin. Duża ilość azotu, hamuje rozwój sprzyjających mikroorganizmów, i wzrost ilości trujących grzybów, które niekorzystnie wpływają na glebę.

c) Wietrzenie gleb - kwaśne skały, na których znajduje się około 85% gleb, w wyniku wietrzenia przedostają się na powierzchnie, zakwaszając ją. Głównie chodzi tu o związki żelaza, manganu i siarki. Na takich skałach następuje także przyśpieszone wymywanie wapnia i magnezu, a efekt ten potęguje fakt, iż te same pierwiastki są także wywożone wraz z plonami.

antropogeniczne

Kontakt

mapkatel. 609 180 202
tel/fax 41 307 43 47