Zbawienne działanie wapna nawozowego

Wapnowanie - poprawienie żyzności gleb kwaśnych.

wapnowanie- dzięki stosowaniu wapna nawozowego zmniejszamy toksyczne działanie glinu oraz manganu na system korzeniowy roślin uprawnych
- wapnowanie w znaczący sposób poprawia strukturę gleby, wapno wchodzi w reakcje w cząsteczkami próchnicy tworząc dobrze napowietrzoną glebę, której struktura znacznie polepsza warunki uprawne
- rośliny mają lepszy dostęp do składników pokarmowych, wapnowanie znacznie przyśpiesza pochłanianie pokarmu z nawozów organicznych i mineralnych
- wapnowanie ma znaczący wpływ na rozwój miroflory w glebie, ta zaś przyśpiesza rozkład materii organicznej i udostępnia pokarm roślinom
- ograniczenie strat azotu w glebie
- na kwaśnych ziemiach niektóre rośliny pobierają w nadmiarze potas, który pogarsza jakość pasz, stąd też kolejny powód dla którego warto stosować wapno nawozowe

Kontakt

mapkatel. 609 180 202
tel/fax 41 307 43 47